Master Industriell teknologi

 

Masterstudiet i Industriell Teknologi (Master-IN)

Begynt på mastergrad i Industriell Teknologi høsten 2005 ved Høgskolen i Narvik. Dette er et to- årig studie som avsluttes med en hovedoppgave som går over 3/4 av siste året. Dvs at man bruke store deler av høsten og hele vårsemesteret med hovedoppgave.

Studieopplegget
Studieopplegget er inndelt på en spesiell måte. Man gjør seg ferdig med et og et fag i slengen. Det vil si at man har eksamen i daget mens stoffet enda er ferskt. Dette er en stor fordel, man blir fort ferdig med faget og man slipper å få alle eksamenan til slutt i semesteret.
Fagplan se her . For studieprogrammet og innholdet se her .

 

 

 

Software erfaringer:
- LabView
- Quest
- Automod
- IDEF (CIM)
- Excel problemløser
- In Touch (SD Kontroll)
- ABB Ind.IT 800 xA
- Pro/Engineer
- Autocad
- Inventor

Hardware erfaringer:
- Telemecanique PLS
- ABB 800xA (S800 I/O)
- Likestrøm
- Svakstrøm 230V
- Sikringskap/ El- tavler

Her er relevante oppgaver og prosjekt jeg har gjort på masterstudiet Industriell teknologi

Fag/emne Beskrivelse Nedlastbar dokument
Kvalitetsledelse Statapult exersise. Lean six sigma Rapport
Optimalisering Non linear exersise Rapport
Verkstedstyring Labviewstyring av småskala boremodell (automasjon) Rapport
CIM/Virtual manufacturing Virtuell simulering, design og layout av verksted, CNC fresing, Rapport GW1
Rapport GW2
Presentasjon GW2
Supply chain managment Logistikkprosjekt HRS (Narvik) Rapport
Prosjektfag Installere ABB Ind.IT 800xA @ Høgskolen i Narvik Rapport
Masteroppgave ABB Ind.IT 800xA vs. SCARA robot cell Master thesis nr1
Rapport
Presentasjon
 

ABB Ind. IT 800xA vs. operatør keyboard
(Ula-feltet)

Master thesis nr2